Vadi nedi?

Vadi bir coğrafya terimidir. Vadi tanım olarak; Akar suyun içinde aktığı, kaynaktan ağıza doğru sürekli inişi bulunan arazi türünü tanımlamak için kullanılır ve birkaç kilometre ya da binlerce kilometre kare genişliğinde olabilen coğrafi alanlara denilmektedir.

Vadi çeşitleri nelerdir?

1- Çentik Vadi (Kertik): Akarsuların derine aşındırmasıyla oluşan V şekilli, tabansız, genç vadilere çentik vadi ya da kertik denir.

2- Yarma Vadi (Boğaz): Akarsuyun, iki düzlük arasında bulunan sert kütleyi derinlemesine aşındırması sonucunda oluşur. Vadi yamaçları dik, tabanı dardır. Akarsuyun yukarı bölümlerinde görülür. Türkiye’de çok sayıda yarma vadi (boğaz) bulunur.

3- Kanyon Vadi: Klaker gibi dirençli ve çatlaklı taşlar içinde, akarsuyun derinlemesine aşındırmasıyla oluşur. Vadinin yamaç eğimleri çok dik olup, 90 dereceyi bulur.

4- Tabanlı Vadi: Akarsu, yatağını taban seviyesine yaklaştırınca derine aşınım yavaşlar. Yatak eğiminin azalması akarsuyun menderesler çizerek yanal aşındırma yapmasına neden olur. Yanal aşındırmanın artması ile tabanlı vadiler oluşur.

Türkiye'deki vadiler hangileridir?

1- Ağasar vadisi (Trabzon)

2- Ballıkayalar (Kocaeli)

3- Gogo dere vadisi (Elazığ)

4- Ihlara vadisi (Aksaray)

5- Kelebekler vadisi(Muğla)

6- Munzur vadisi(Tunceli)

7- Zelve vadisi (Nevşehir)

8- İnözü vadisi (Ankara)

Sözlükte vadi ne anlama gelmektedir?

İki dağ arasındaki uzun çukur. dere. bir nehrin aktığı yer. nehir yatağı.